Food Solutions Sortiment

Laugengebäck

Laugenbrezel

Bayerische Bäckerbrezel

Art. Nr. 838670

Gewicht 110 g

Shop
Bayerische Laugenbrezel

Art. Nr. 830790

Gewicht 110 g

Shop
Laugenbrezel, geschnitten

Art. Nr. 833994

Gewicht 100 g

Shop
Bayerische Laugenbrezel

Art. Nr. 520

Gewicht 90 g

Shop
XL Laugenbrezel, fertig geb.

Art. Nr. 854333

Gewicht 130 g

Shop
Laugenbrezel, fertig gebacken

Art. Nr. 10433

Gewicht 85 g

Shop
XL Laugenbrezel mit Butter

Art. Nr. 815416

Gewicht 120 g

Shop
Laugenbrezel mit Butter

Art. Nr. 831109

Gewicht 79 g

Shop
Laugenbrezel, geschnitten

Art. Nr. 835519

Gewicht 100 g

Shop
Laugenbrezel, geschnitten

Art. Nr. 836139

Gewicht 160 g

Shop
Laugenbrezn

Art. Nr. 8100924

Gewicht 110 g

Shop

Laugenstangen

Laugenstange, geschnitten

Art. Nr. 848297

Gewicht 100 g

Shop
Laugenstange

Art. Nr. 704088

Gewicht 100 g

Shop
Laugenstange, geschnitten

Art. Nr. 854461

Gewicht 85 g

Shop
Laugenstange, geschnitten

Art. Nr. 836181

Gewicht 170 g

Shop

Laugenbrötchen und Spezialitäten

Käse-Laugen-Schleife

Art. Nr. 848510

Gewicht 75 g

Shop
Laugenzöpfle

Art. Nr. 65

Gewicht 121 g

Shop
Laugenbrötchen, ungeschnitten

Art. Nr. 844390

Gewicht 105 g

Shop
Laugenbrötchen, ungeschnitten

Art. Nr. 844411

Gewicht 85 g

Shop
Laugen-Baguettebrötchen

Art. Nr. 10435

Gewicht 80 g

Shop
Laugenfußballbrötchen

Art. Nr. 846273

Gewicht 70 g

Shop
Laugenkranz

Art. Nr. 848505

Gewicht 300 g

Shop
Laugen-Saaten-Brötli

Art. Nr. 1774

Gewicht 100 g

Shop
Laugenfussballbroetchen 70g

Art. Nr. 854916

Gewicht 70 g

Shop

Mini Laugengebäck

Laugen-Partygebäck

Art. Nr. 77

Gewicht 40 g

Shop
Mini Laugenbrezel

Art. Nr. 813664

Gewicht 40 g

Shop
Mini Laugen-Korn-Gipfel

Art. Nr. 853781

Gewicht 35 g

Shop